Yaşam Becerileri Vize Çıkmış Sorular

#1. Bandura’nın modelleme süreci dört koşuldan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu dört koşuldan biri değildir?

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yaşam becerileri kapsamında gerekli araçların birisi değildir ?

#3. Çocuklar kendilerine verilen görevleri tamamlarken ne kadar zamanlarının kaldığını göstermek için hangisinden yararlanır?

#4. Basit yetişkinin söylediği basit rutinleri takip etme yeteneği nedir?

#5. Bu kurama göre, insanlar başkalarını gözlemleyerek ve taklit ederek temel yaşam becerilerini öğrenirler. Sözü edilen kuramcı kimdir?

#6. Çocuklar imitasyon imge gibi daha karmaşık becerileri kaç yaşında gerçekleştirir ?

#7. Öğrenme ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8. Psikososyal beceriler çocukları tek başına bir kitap okuyarak öğretilmez. Bu yaklaşımın başarılı olması için sırası ile aşaıdakilerden hangi yöntem ve araçların kullanılmaları söylenir?

#9. Başkalarının duygularını tahmin etme ve yorumlama becerisi yani sosyal farkındalık becerisi ve duygularını kontrollü olarak ifade etme becerisi, kaç yaşına kadar geliştirilmeyen becerilerdir?

#10. Çocuğun yetişkinler ve akranlarla olan sosyal etkileşimi, çocuğun ahlaki gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Bu nedenle, okul öncesi dönemde öğretmenleri çocuklarda bakış açısı alma ve başkalarının duyguları anlamalarına yardımcı olma, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkileri görme, başkalarının üzüntülerini paylaşma ve bunu gösterme, olumsuz duyguları olumlu olanlarla değiştirme ve bunu davranışlarla gösterme becerilerini desteklemelidirler. Diye ifade eden kimdir?

#11. Kültürel faktörlerin çocuğun ahlaki düşüncesini doğrudan şekllendiremediğini ancak çocukların düşüncesini geliştirdiğini ileri süren kimdir ?

#12. Çocuklara öykü anlatmanın önemi nedir ?

#13. Çözülemeyen çatışmayla başa çıkma, öz farkındalık, problem çözme, eleştirel düşünme ve kişilerarası beceriler gibi öğrenilebilen ve uygulanabilen psiko-sosyal beceriler olarak tanımlanır?

#14. Evden çıkar daha geniş sosyal ortamlara girer. Akranları okul ve yetişkinlerle işbirliği yapmayı öğrendikleri dönem hangisidir ?

#15. Çocukların sağlıklı yiyecekler konusunda seçim yapması istenirse bu konuda yetişkinin seçimi ne olurdu?

#16. İletişimin anlaşılması ne zaman başlar ?

#17. Yaşam becerilerinin katkıda bulunduğu alanlardan değildir ?

#18. Yaşam becerileri neyi amaçlamaz?

#19. Bireylerin günlük yaşamın zorluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan bilişsel duygusal kişiler arası ve sosyal becerilerdir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve duygusal becerinin kazanılmasında doğru değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

 

 

 

HD Quiz powered by harmonic design

 

Yaşam Becerileri Vize

 

Yaşam Becerileri Vize
Ders Notları


 

Editor

Editör

One thought on “Yaşam Becerileri Vize Çıkmış Sorular

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: